Gang- og sidedør 40 / 60 mm

ADSKILT GENNEMGANG FOR PERSONGER OG GODS

Det er muligt at integrere en gangdør i en Novoferm Novolux- eller Thermo-port. Ikke desto mindre anbefaler vi, at man holder gennemgangen til mennesker og gods adskilt. Dvs. at det optimale er en fast gennemgangsdør i bygningsfacaden, uafhængigt af ledhejseporten, eller en fast sidedør umiddelbart ved siden af ledhejseporten. Gangdøre kan integreres i ledhejseporten, men de er ikke fordelagtige af hensyn til portens stabilitet.

Desuden er der restriktioner mht. gangdørens bredde, højde og tærskelhøjde, som gør, at denne muligvis ikke kan opfylde de gældende love og bestemmelser for nødudgange. Under alle omstændigheder skal man forhøre sig hos de lokale myndigheder, så man har sikkerhed, når man vælger den korrekte gangdør.

Døre og porte til mennesker og gods fuldstændigt adskilt.

​Døre og porte til mennesker og gods adskilt, men i samme indvendige åbning.

​Gangdør til mennesker, integreret i ledhejseporten til gods.

​Se automatikken bag gang og sidedøre ved at klikke på dette:

Fast sidedør ved siden af ledhejseporten

Fordelen ved en fast sidedør består i, at gennemgangen til personer og gods er fuldstændigt adskilt fra hinanden. Dette fremmer sikkerheden, brugervenligheden og ledhejseportens stabilitet.

En fast sidedør indbygges i bygningsfacaden ved siden af ledhejseporten.

Sidedørens fyldning og panelstruktur samt dens øverste paneler er identisk med ledhejseportens struktur. Herved giver denne løsning arkitektonisk set et tiltalende helhedsindtryk.​

Vælg den rigtige dør

En fast sidedør kan enten åbnes indad eller udad. Herved kan man vælge mellem en DIN-venstre-hængslet eller en DIN-højre-hængslet dør. Hvis sidedøren samtidigt skal fungere som nødudgang, skal denne dør som hovedregel åbne udad.

Termisk adskilt forbindelse

Forbindelsen mellem sektionerne i Novolux 60 gang- og sidedøre er vind- og vandafvisende og termisk adskilt. Varmeoverførsel forhindres via de specielle isoleringsprofiler.

​Montering bag eller i den indvendige åbning

En ledhejseport monteres altid bag den indvendige åbning. Dette betyder, at hvis man også ønsker at anbringe en fast sidedør i samme bygningsfacade, installerer vi som standard også denne bag den indvendige åbning. Dette har to fordele: Dør og port ligger i en flugtlinje, og sidedørens gennemgangsbredde ligger, ved en indvendig bredde på 1.000 mm, på 810 mm (1.000 + 50 - 240 = 810 mm).

Dette giver for det første et visuelt tiltalende resultat, og for det andet en gevinst på 60 mm sammenlignet med en montering i den indvendige åbning. Ved monteringen i åbningen ligger dør- og portoverfladerne ikke på samme niveau, og gennemgangsbredden andrager ved samme indvendige bredde kun 750 mm (1000 - 10 - 240 = 750 mm).

Gangdøren inspireret af ledhelseporten

​Integreret gangdørs-kontaktafbryder

Gangdørs-kontaktafbryderen, som monteres under knastholderen, er en integreret sikkerhedsanordning, der sikrer, at ledhejseporten ikke kan aktiveres, så længe gangdøren er åbnet.

​Stabiliseringsknaster

Porten fastholdes i optimal position via de såkaldte stabiliseringsknaster. Dette gør, at døren ikke ‘hænger’; samtidigt sørger dette system for bedre tætning mellem gangdør og port. Magnetkontakten i gangdørs-kontaktafbryderen sidder under knastholderen.

Hvis bygningen ikke gør det muligt at anbringe en fast gennemgangsdør i bygningsfacaden, kan Novoferm integrere en gangdør i ledhejseporten.


Til dette formål tilbyder vi forskellige muligheder, der både strukturelt og ud fra et visuelt synspunkt samt sikkerhedsmæssigt lever op til de højeste krav. Integrerede gangdøre har et intelligent, indbygget hængselssystem, et perfekt indrettet låsesystem med stabiliseringsknaster og en indbygget sikkerhedsafbryder.


Der er tre mulige udførelser for tærskelhøjden: 22, 110 og 195 mm.

​Positionering

Af hensyn til ledhejseportens stabilitet kan en gangdør ikke positioneres i de yderste felter. Tegningerne viser, hvor døren kan anbringes, og hvor den ikke kan. Gangdøre kan indsættes i ledhejseporte op til en portbladsbredde på max 6000 mm.

Visuelt tiltalende gangdørs-design

Novoferm har for nylig optimeret gangdørs-designet fuldstændigt. For eksempel er hængselssystemet blevet integreret i ledhejseporten; herved findes der ikke længere synlige fastgørelseselementer på ydersiden, og de standard Novolux-gangdørsprofiler er mindre påfaldende.

​Lav tærskelversion 22 mm

For at mindske snublefaren har Novoferm udviklet den 22 mm gangdørstærskel, som under visse forudsætninger opfylder kravene til nødudgange. Den barrierefri gennemgang er endda egnet til lettere, mobilt transportudstyr.

Tilvalg: Malede gangdørsprofiler 

Hvis du beslutter dig for en malet Thermo- eller Novolux-ledhejseport med integreret gangdør, lakeres gangdørens profiler ikke som standard i samme farve som porten. Dette er et tilvalg, som kan vælges efter smag og behag. Nogen foretrækker en klart synlig gangdør, mens andre vælger en mindre påfaldende gangdør. Novoferm tilbyder begge valgmuligheder.

Integreret gang i ledhejseporten

Hvis du vil bruge den integrerede gangdør som nødudgang, skal du kontakte de lokale myndigheder og rekvirere de gældende bestemmelser. Afhængigt af antallet af tilstedeværende personer i bygningen, fastlægger lovgivningsmagten, hvilke krav en gangdør skal opfylde.


Som regel er der tale om fire kriterier, som afgør, om døren er egnet til nødudgang: Lukkeanordningstypen, dørbredden, dørhøjden og tærskelhøjden. Principiel åbner en integreret gangdør altid udad; dette er et lovkrav for døre med nødudgangsfunktion.

​Dørbredde og dørhøjde

Afhængigt af lokale og landsdækkende direktiver foreskriver lovgivningsmagten og tilsynsmyndighederne en mindste-dørbredde og en mindste-dørhøjde, hvis en gangdør også skal fungere som nødudgang.

Den maksimale bredde for en integreret gangdør er 940 mm; den maksimale højde er 2.250 mm. Kontakt de lokale myndigheder, hvis gangdøren også skal fungere som nødudgang.

Paniklås

Gangdøre, der også fungerer som nødudgange, skal være udrustet med en såkaldt paniklås. Paniklåse fås i forskellige udførelser. En gangdør med paniklås kan altid åbnes på indersiden ved hjælp af håndtaget, også selv om palen er i lukkeposition.

​22 mm lav tærskelversion

For at mindske snublefaren har Novoferm udviklet den 22 mm gangdørstærskel, som under visse forudsætninger opfylder kravene til nødudgange.

Tilbehør og tilvalg til ganghelseporten

Novoferm investerer intensivt i de eksisterende muligheder, med hvilke en gangdør bedst muligt kan integreres i ledhejseporten. Vi lægger da stor vægt på sikkerhed og brugervenlighed, med et særligt øje på visuelt tiltalende brug af hængsler, kontakter, låse og ekstralåse. Også ved valg af tærskelhøjde, åbningsretning, dørmål og dørpositioner giver vi gerne udførlig rådgivning.

I Novoferms udvalg af låse til gangdøre er der seks typer:
To normale låse og fire paniklåse (i tilfælde af at gangdøren overtager funktionen som nødudgang).

Normale låse

  • Lås med håndtag på begge sider
  • Låse med fast gribeplade på ydersiden og håndtag på indersiden


Paniklåse

  • Paniklås med fast gribeplade på ydersiden og håndtag på indersiden (panikfunktion E)
  • Paniklås med håndtag på begge sider (split-spindel, panikfunktion B)
  • Paniklås med fast gribeplade på ydersiden og skubbestang på indersiden (panikfunktion E)
  • Paniklås med håndtag på ydersiden (split-spindel) og skubbestang på indersiden (panikfunktion B)

Alt efter situationen foreskriver brandvæsnet brug af paniklåse.

Paniklås med panikfunktion E

Ved en paniklås type E kan døren altid låses op og i indefra med en nøgle. Falle og rigel aktiveres samtidigt ved hjælp af håndtaget. Panik-oplåsningsfunktionen bør kun anvendes, når der ikke sidder en nøgle i cylinderen. Udefra kan rigel og falle kun aktiveres med en nøgle. 

Når man har brugt panikfunktionen, bliver riglen siddende i låseposition. Denne lås skal anvendes, når gangdøren fungerer som nødudgang, og når den ikke må anvendes som indgang om dagen.

Paniklås med panikfunktion B

Aktiveringen af en paniklås type B fungerer indefra præcist som ved paniklås type E. Udenfor er der anbragt et håndtag, som kan låses i og op. Dermed kan døren fungere som indgang om dagen, hvis dette er ønskeligt. Låsen fungerer på følgende måde: Gangdøren kan altid låses i og op udefra med en nøgle. Når riglen aktiveres, og afspærres med nøglen, frakobles det udvendige håndtag, og aktivering af dette bliver virkningsløs. Også når panikfunktionen anvendes, og riglen sidder i låsen, vil det udvendige håndtag være frakoblet. 

Når man har brugt panikfunktionen, bliver riglen siddende i låseposition. Låsen kan først aktiveres igen med det udvendige håndtag, når cylinderen aktiveres med nøglen og dermed atter gør det udvendige håndtag anvendeligt.

Gangdør med malede profiler

Hvis du beslutter dig for en malet Thermo- eller Novolux-ledhejseport med integreret gangdør, lakeres gangdørens profiler ikke som standard i samme farve som porten. Dette er et tilvalg, som kan vælges efter smag og behag. Nogen foretrækker en klart synlig gangdør, mens andre vælger en mindre påfaldende gangdør. Novoferm tilbyder begge valgmuligheder.

Ekstralåse

Som ekstra sikkerhed kan man få monteret to ekstra låse, i øverste og nederste dørsektion. Alle cylinderlåse kan betjenes med samme nøgle. Ekstralåsene har drejeknapper, således at disse låse kan åbnes indefra uden nøgle.

Er du interesseret i vores løsninger?

​MB Porte leverer kvalitet inden for porte til private og erhverv - hver gang.
​Vi kommer gerne ud og besigtiger opgaven, og rådgiver herom. Vi glæder os til at høre fra dig. Vi kan træffes alle ugens hverdage, på telefon eller email.

Du er mere end velkommen til at tage kontakt og få en helt uforpligtende snak omkring, hvad vi kan hjælpe dig med. Skulle du have akutte spørgsmål eller problemer, så henvend dig på telefonen, så vender vi tilbage til dig.

Udfyld formularen for et godt tilbud

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

MB Porte v/ Michael Beck

Ribevej 49, 6760 Ribe

Klik her for rutevejledning

CVR: 12471807

Kontakt os

Telefon: 4225 6806

E-mail: info@mbporte.dk

Følg os på Facebook

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.